Agencja Detektywistyczna - Detektyw Sokołowski

"Ufaj ale sprawdzaj..."

Zbieranie dowodów w sprawach różnych

Pomagamy w zebraniu dowodów:

  • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
  • zapobieganie wyłudzeniom ubezpieczenia- zdrowotne, wypadkowe.
  • poszukiwanie świadków zdarzeń
  • zbieranie informacji na temat majątku i wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych,
  • zbieranie informacji w sprawach cywilnych,
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
  • poszukiwanie mienia,
  • zbieranie informacji w sprawie w której toczy się postępowanie karne,
  • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz inne,

 

 


Tel. 669 143 180

e-mail: biuro@detektyw-spy.pl 

Numer Licencji Detektywistycznej wydanej przez KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY:  0004531. 

 Wpis MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-142.   

Zabezpieczenie Techniczne nr Licencji:  0023853.   Obowiązkowe ubezpieczenie numer Polisy TPO Nr 10233388 PZU