Agencja Detektywistyczna - Detektyw Sokołowski

"Ufaj ale sprawdzaj..."

Weryfikacja / sprawdzenie pracowników

Pracodawcy bardzo często mogą spotkać się z przekłamaniami w CV kandydata. Starający się o pracę ukrywają niewygodne fakty ze swojego życiorysu oraz ubarwiają doświadczenie zawodowe. Może to narazić na straty Twoją firmę. Również już zatrudnieni kandydaci potrafią sprawić wiele kłopotów najzwyczajniej kradnąc mienie firmy oraz ważne dane np. o kontrahentach czy ściśle strzeżonych technologiach. Pomożemy Państwu weryfikacji uczciwości i prawdomówności zarówno kandydata do pracy jak i już zatrudnionych pracowników. 

Zapraszamy do współpracy przy weryfikacji kandydatów już podczas procesu rekrutacji. 

  • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika
  • Weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika

Weryfikacja kandydata oraz jego CV: 

Wersja kandydata:

„ Jestem odpowiedzialnym, pracowitym i lojalnym człowiekiem. Moja kariera zawodowa to właściwie pasmo sukcesów. Dzięki mojej osobie firmy w których pracowałem wiele lat notowały wzrosty obrotów. Właściciele i Kadra Zarządzająca mieli do mnie całkowite zaufanie. Wobec tego miałem dużą swobodę działania. Zarządzałem wielkimi budżetami oraz kierowałem  skutecznie zespołem podwładnych. Powodem przejścia do nowych firm była chęć rozwoju zawodowego i podjęcie nowych wyzwań. Mój poprzedni pracodawca nie mógł się ze mną rozstać więc wielokrotnie dostawałem podwyżkę. Jednak praca w Państwa firmie jest moim marzeniem”

Stan faktyczny: 

Kandydat jest człowiekiem o skłonnościach megalomańskich. Ubarwia swój życiorys osobisty i zawodowy w celu uzyskania korzyści materialnych oraz pracy na wysokich stanowiskach w renomowanych firmach. Z poprzednich miejsc pracy został zwolniony ze względu na małe zaangażowanie w obowiązki oraz notoryczne popełnianie błędów, które narażały firmy na stratę wizerunku wśród klientów. Wywiad środowiskowy wykazał, że nie był również dobrze postrzegany przez klientów. Na swoim koncie ma również działania które naraziły pracodawcę na straty finansowe. Częściowo udowodniono winę umyślną . Prywatnie kandydat nie jest lubiany i nie potrafi nawiązać stałych kontaktów z ludźmi. 

Weryfikacja obecnie zatrudnionych pracowników- controlling personalny:

Nieuczciwe oraz niewłaściwe działania pracowników, które mogą narazić firmę na straty finansowe oraz utratę wizerunku należy wykryć i stłumić w zarodku. W skrajnych przypadkach usunąć jak usuwa się komórkę rakową ze zdrowego organizmu. Proponujemy Państwu: 

  • Kontrolę czasu pracy pracowników w terenie
  • Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika
  • Obserwacja i weryfikacja podejrzeń np w związku z kradzieżą danych poufnych
  • Stwierdzenie przyjęcia łapówki przez pracownika w tym prowokacja- opcja tajemniczy klient
  • Weryfikacja faktycznego stanu chorobowego pracownika podczas zwolnienia lekarskiego
  • Sprawdzenie pod kątem działania pracownika na niekorzyść pracodawcy np. współpraca z konkurencją


Tel. 669 143 180

e-mail: biuro@detektyw-spy.pl 

Numer Licencji Detektywistycznej wydanej przez KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY:  0004531. 

 Wpis MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-142.   

Zabezpieczenie Techniczne nr Licencji:  0023853.   Obowiązkowe ubezpieczenie numer Polisy TPO Nr 10233388 PZU