Agencja Detektywistyczna - Detektyw Sokołowski

"Ufaj ale sprawdzaj..."

Pobranie materiału genetycznego / biologicznego

Pobieramy materiał biologiczny oraz DNA również operacyjnie:

  • fizyczne pobranie materiału z pozyskanych próbek

Współpracujemy ze specjalistycznym Laboratorium Genetyki. Pomagamy w ustaleniu:

  • ustalenie pochodzenia plam (nasienie, krew)
  • badanie DNA
  • weryfikacja materiału dowodowego  

Dowód z badań DNA w postępowaniu sądowym 

Dowód z badań polimorfizmu DNA jest jednym z niewielu obiektywnych środków dowodowych, co znalazło między innymi uznanie w dokumentach Unii Europejskiej - Rekomendacja Rady Europy (R1/92) zaleca, aby "badania DNA wykonywane były w każdym możliwym przypadku, bez względu na wagę popełnionego czynu." Analiza DNA, jak głosi Rekomendacja, "(...) jest skomplikowanym procesem naukowym, który może być prowadzony jedynie w laboratoriach mających odpowiednie wyposażenie i doświadczenie a wykonujący je eksperci powinni posiadać wysoki stopień wiedzy zawodowej i praktycznej".


Tel. 669 143 180

e-mail: biuro@detektyw-spy.pl 

Numer Licencji Detektywistycznej wydanej przez KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY:  0004531. 

 Wpis MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-142.   

Zabezpieczenie Techniczne nr Licencji:  0023853.   Obowiązkowe ubezpieczenie numer Polisy TPO Nr 10233388 PZU