Agencja Detektywistyczna - Detektyw Sokołowski

"Ufaj ale sprawdzaj..."

Audyty bezpieczeństw i szkolenia

Słabości wewnątrzorganizacyjne utrudniają walkę z nadużyciami. Zaledwie 51% badanych firm przeprowadza regularne oceny ryzyka nadużyć – przynajmniej raz do roku, natomiast aż co piąte przedsiębiorstwo nie prowadzi takich przeglądów w ogóle.

Aż 20% wszystkich nieprawidłowych działań jest popełnianych przez przedstawicieli kadry menedżerskiej. 

Bardzo ważne jest też morale i przestrzeganie etyki przez pracowników firmy: 

Wpływ etycznej kultury organizacyjnej na przeciwdziałanie nadużyciom w polskich firmach nie jest w pełni wykorzystywany Około 80% badanych posiada formalny program etyki lub program zgodności, ale jedynie w niespełna połowie z tych firm prowadzi się regularną komunikację i szkolenia z zakresu etyki.

Jednocześnie firmy wskazują na coraz większy negatywny wpływ nadużyć na sferę poza-finansową w szczególności morale pracowników. 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo: 

  1. Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa ważnych dla firmy danych, technologii oraz ochrony informacji
  2. Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa personalnego i weryfikacji pracowników
  3. Doradztwo w zakresie wykrywania nadużyć, defraudacji i przestępstw oraz dalszego procesowego prowadzenia sprawy  
  4. Szkolenia w zakresie aspektów prawnych związanych z popełnianiem przestępstw w przedsiębiorstwie
  5. Szkolenia dla kadry zarządzającej w zakresie rozwiązań prewencyjnych oraz śledczych i procesowych
  6. Szkolenia dla pracowników w zakresie etyki i moralności pracowniczej w tym odporności na korupcję 
  7. Audyty bezpieczeństwa ważnych dla firmy danych w tym wskazanie punktów narażonych na ataki wewnętrzne i zewnętrzne
  8. Audyty przepływu informacji wewnątrz organizacji oraz dostępu pracowników do danych wrażliwych
  9. Sprawdzenie podatności pracowników firmy na metody socjotechniczne oraz odporności na pobudki materialne

Jesteśmy członkiem:


Tel. 669 143 180

e-mail: biuro@detektyw-spy.pl 

Numer Licencji Detektywistycznej wydanej przez KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY:  0004531. 

 Wpis MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-142.   

Zabezpieczenie Techniczne nr Licencji:  0023853.   Obowiązkowe ubezpieczenie numer Polisy TPO Nr 10233388 PZU