Agencja Detektywistyczna - Detektyw Sokołowski

"Ufaj ale sprawdzaj..."

Wycena Usług Detektywistycznych

Wycena Usługi

Zlecenie wykonania określonych działań Agencji Detektywistycznej  zarówno na świecie jak i w Polsce ma nadal wymiar usług ekskluzywnych przez co dość kosztownych. Należy mieć  na uwadze, że Usługi Detektywistyczne mają bardzo szeroki zakres. Działania detektywów są bardzo niestandardowe i składają się na nie elementy pracy fizycznej, umysłowej,  dochodzeniowo-śledczej, psychologicznej.  Praca detektywa ma często charakter ciągły. Wynajmując Detektywa musimy porównać to do zatrudnienia osoby na pełen wymiar czasu pracy. Osobie tej musimy opłacić również wszelkie narzędzia pracy. A że Detektyw to Zleceniobiorca a nie kolega, brat czy siostra  to musi pobrać wynagrodzenie za pracę oraz rekompensatę za koszty np. paliwa. Jeśli klient we własnym zakresie lub przy pomocy rodziny będzie chciał wykonać pracę detektywa to również poniesie koszty. 

Wycena usług detektywistycznych jest bardzo indywidualna. Zależy od nakładu pracy Detektywa, kosztów wykonania  usługi  oraz ilości przeznaczonych środków technicznych. Należy mieć na uwadze, że wycena zawiera nie tylko pracę Detektywa w terenie ale i obróbkę zdobytych informacji w biurze. Reasumują koszt Usługi Detektywistycznej zawiera wszelkie koszty poniesione przez Detektywa plus wynagrodzenie za pracę na rzecz klienta (każdej godziny poświęconej na sprawę klienta)

UWAGA! poniższe ceny są orientacyjne. Aby wycenić usługę musimy poznać szczegóły sprawy. 

Proponujemy kilka metod rozliczenia:

  •  Rozliczenie godzinowe od 70 netto / godzina w zależności od ilości wykupionych godzin. Minimalna ilość godzin do wykupienia w pakiecie jednorazowym - 10 h. ( im więcej godzin tym taniej )
  • Rozliczenie pakietowe od 2500 netto na okres od 2 tygodni do 1 miesiąca. UWAGA! - wybrane dni i godziny. 
  • Obsługa stała- porady, działania jednorazowe wykonywane rotacyjnie, wsparcie przez dłuższy okres czasu (kilka miesięcy lub rok) od 1000 netto / miesiąc. 
  • Zlecenia nagłe oraz praca w dni świąteczne- dopłata za ekspresowe rozpoczęcie działań detektywistycznych cena +50% wartości usługi. 
  • Sprawy gospodarcze, bezpieczeństwo biznesu, przestępstwa pracownicze i nieuczciwa konkurencja od 6000 netto. 


Tel. 669 143 180

e-mail: biuro@detektyw-spy.pl 

Numer Licencji Detektywistycznej wydanej przez KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY:  0004531. 

 Wpis MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-142.   

Zabezpieczenie Techniczne nr Licencji:  0023853.   Obowiązkowe ubezpieczenie numer Polisy TPO Nr 10233388 PZU